Care Academy Veluwe

Koploper in het Zorgpact

Care Academy Veluwe is officieel een van de koplopers geworden in het Zorgpact. Een prachtige bevestiging dat deze samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen met de goede dingen bezig is en mensen écht de praktijk het vak leert.

Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden…

Om het onderwijs beter af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg, namen bewindspersonen van VWS en de minister van OCW het initiatief voor het zogeheten Zorgpact. “Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden,” aldus Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke Zorgpact.

Nieuwe zorg

Echte verandering wordt niet van bovenaf opgelegd, maar groeit van onderop. Dat geldt zeker voor de veranderingen in de zorg. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er gaat voorspelbaar veel veranderen de komende jaren. Zo veel, dat we wel kunnen spreken over nieuwe zorg. Die nieuwe zorg doet recht aan mensen en zet niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de burger centraal. Zorgpact wil hierin een actieve rol spelen. Care Academy Veluwe is een van de koplopers in de Kopgroep van 100 van het Zorgpact.

Op 2 december vindt een landelijke werkdag van het Zorgpact plaats.

Meer weten?