Care Academy Veluwe

Start coöperatie Care Academy Veluwe

Vandaag is de coöperatie Care Academy Veluwe opgericht door zeven samenwerkingspartners in onderwijs, zorg en welzijn. De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. De Care Academy startte in 2011 als een klein experimenteel project, groeide in 2014 uit tot een groot project en is nu duurzaam verankerd met de start van de coöperatie. Aan de coöperatie nemen deel het ROC Landstede, ’s Heerenloo, Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Icare, St. Jansdal en Hogeschool Windesheim.

De coöperatie is een platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatie. Door de snelle veranderingen in de samenleving en in de zorg en welzijn worden er andere eisen gesteld aan de zorgprofessional. Heel erg belangrijk is dat cliënten en patiënten zelf zoveel mogelijk het heft in eigen handen houden. Het bijzondere aan de opleidingen is dat deze gezamenlijk worden ontwikkeld door zorgorganisaties én het onderwijs. Zodat alles wat studenten leren, theorie en praktijk, direct aansluit bij wat cliënten nodig hebben.

Werkend leren

Onderdeel van de Care Academy is het werkend leren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Studenten worden begeleid door leraren van ROC Landstede en docenten en experts uit het werkveld. Het leren en werken gebeurt vooral naar aanleiding van de ervaringen van de student op de werkvloer van een zorgorganisatie. Er is dus geen standaard lesprogramma. De lessen volgen de vraag van de student, die in de dagelijkse werkpraktijk ervaart wat er nodig is om te voldoen aan de ondersteuningsvraag van cliënten. Op dit moment worden zo’n 100 leerlingen op deze manier opgeleid.

Bijscholing en inleefsessies

Daarnaast is er bij- en nascholing en maatwerkonderwijs voor de ervaren zorgprofessionals. Hierbij ontwikkelen de zorgorganisaties gezamenlijk cursussen en trainingen of delen die met elkaar. Een derde onderdeel van de Care Academy Veluwe is  het zorgethisch lab. In deze nagebootste zorgomgeving ervaren studenten en medewerkers in inleefsessies zelf hoe het is om cliënt te zijn. De ethische dilemma’s die elke zorgmedewerker dagelijks meemaakt, worden in het lab uitvergroot en gezamenlijk bekeken. Wil je zelf eens in het zorgethisch lab ervaren hoe het is om cliënt te zijn? Klik dan hier!

Care Academy Veluwe

Zorgonderwijs nieuwe stijl

‘Hier begrijpt men precies waar het om gaat’, zei Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact dat zich inzet voor goed opgeleide zorgprofessionals. Hij was deze week aanwezig tijdens een druk bezochte inspiratiedag. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en vanuit het werk leervragen meenemen naar school: op de Care Academy Veluwe leren de BBL-zorgstudenten vanuit de praktijk. En het werkt. Steeds meer studenten en ook werkgevers weten de Care Academy Veluwe te vinden.

De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. Zorgorganisatie en onderwijs werken nauw samen, zodat alles wat studenten leren direct aansluit bij wat cliënten tegenwoordig nodig hebben. Tijdens de Inspiratiedag, maandag 28 november, ontmoetten onderwijs, werkgevers, studenten en overheden op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Onderwijsadviseur Anne van der Meulen van Landstede gaf een lezing over het concept praktijkgestuurd leren. Daarna gingen aanwezigen in groepjes aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek. Aansluitend gaven Zorgpactaanjager Doekle Terpstra, burgemeester Harm-Jan van Schaik en voorzitter van het bestuur van de Care Academy Veluwe Bert Brouwer een reflectie op de dag.

Care Academy Veluwe

Te gast bij afronding regiocontract RNV

“Weet u hoe het is om in een verpleeghuis verzorgd te worden? Weet u wat het is om als mens, met een verstandelijke beperking, elke dag naar de dagbesteding te gaan?”. Retorische vragen van Bert Brouwer, zorgbestuurder binnen Care Academy Veluwe. Hij stelde deze vragen vorige week tijdens de feestelijke afronding van het regiocontract.

Care Academy Veluwe, als een van drie succesvolle projecten, te gast bij de organisatie Regio Noord-Veluwe (RNV). Deze organisatie stelt onder meer provinciaal projectgeld ter beschikking. Care Academy heeft hieruit subsidie gekregen voor het opzetten van praktijkgestuurd leren, een Zorg Ethisch Lab en het coördineren van bij- en nascholing voor zorgmedewerkers.

Wij nodigen u uit ook een inleefsessie mee te maken!

Veel mensen weten de antwoorden op de vraag van Bert Brouwer niet. Ook onze medewerkers in de zorg- & welzijnssector weten dat vaak niet. Daarom laten wij hen, bij Care Academy Veluwe via een ‘inleefsessie’ ervaren wat het is om cliënt te zijn. “Ik heb als bestuurder ook een dag in zo’n inleefsessie doorgebracht; dit heeft mij als bestuurder echt veranderd. Ik kijk anders en ik stuur nu anders dan voorheen”, aldus Bert Brouwer: “Wij nodigen u uit om ook een inleefsessie mee te maken, en om in je kern te voelen hoe het is om cliënt te zijn. Zodat u als betere bestuurder of overheidsmedewerker verder gaat.”

Het nieuwe ondernemen

Bert Brouwer legde verder uit dat Care Academy Veluwe een mooi voorbeeld van het ‘nieuwe ondernemen’ is: “In principe is er alleen een virtuele onderneming. Er zijn geen medewerkers. Er is geen geld. Toch werken wij samen in de coöperatie Care Academy Veluwe; waar we expertise delen en samenwerken met één doel: de ondersteuning voor cliënten verbeteren. Hierbij zoeken we naar het gemeenschappelijke en respecteren we onze verschillen.”

Meer weten over onze inleefsessies? Klik dan hier!

Meer weten over Regio Noord-Veluwe? Klik dan hier!

Care Academy Veluwe

Lesruimte schooljaar 2016-2017

Het schooljaar 2016-2017 zullen de lessen gegeven worden in gebouw 20 van Bouw & Infra. Modern opleiden in een inspirerende omgeving. Dit jaar is ons studenten aantal meer dan verdubbeld.

Het is hard werken geweest een geschikte locatie te vinden waar de 80 studenten les kunnen krijgen op een manier dat de visie van de CAV gewaarborgd blijft. We zijn best wel een beetje trots op het feit dat we daarom deze plek hebben weten te bemachtigen. We werken vanuit een open leercentrum met daarom heen 4 ruimtes waar door de dag heen 9 workshops gegeven worden waar de studenten zich op kunnen inschrijven.

Er is gekozen voor een professionele setting boven een schoolse setting, omdat we erin geloven dat dit een positieve werking heeft op de leerhouding van studenten.

afbeelding1

Care Academy Veluwe

Waar gaat het om in de Care Academy?

Waar gaat het om? Opleiden samen met het werkveld!

Het einde van 2015 nadert. Een mooi moment om de balans eens op te maken. De zorg is een veranderende werkomgeving in een veranderende samenleving waarin andere eisen gesteld worden aan studenten en professionals. Wat is tot nu toe bereikt?

  • In september 2015 is een groep van 31 mbo-studenten gestart met praktijkgestuurd leren. De opleidingen die hierin geïntegreerd studeren zijn: ‘mbo niveau 4 verpleegkunde’, ‘verzorgende IG’ en ‘medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4’. Studenten ontdekken in het werk waar de leervragen liggen. Het onderwijs krijgt sterke verbinding met de praktijk, zodat motivatie en leervermogen vergroot worden.

“En in 2016 gaan we hiermee door”, vertelt Ineke Arends van Landstede, partner in Care Academy Veluwe: “Het is een boeiend proces waarin er veel van elkaar gevraagd wordt. Docenten en werkbegeleiders geven hier samen inhoud aan het onderwijs.”

  • In november startte de eerste inleefsessie ‘Zorg en Ethiek’. 25 hbo-verpleegkundestudenten volgden een inleefsessie op basis van de principes van Care Academy Veluwe. In 2016 kunnen alle partners van de Care Academy Veluwe deze inleefsessies beleven. Inleefsessies geven professionals en studenten een ervaring van hoe het is om zorg te krijgen in plaats van zorg te geven. Reacties na zo’n inleefsessies zijn indrukwekkend. Het komt tegemoet aan de gewenste beroepscompetenties: communicatie, bejegening en een ondernemende houding naar de zorgvraag. Graag zien we u in 2016 in deze unieke Care Academy ‘zorg en ethiek inleefsessies’!

“Blijvende aandacht voor de veerkracht van werknemers in de zorg krijgt bij ons ook inhoud door het boeiende, toegankelijke scholingsprogramma ‘life long learning'”, legt Ineke uit: “Op onze website vindt u meer informatie over dat bij- en nascholingsprogramma. Het is samengesteld door en voor de zorg en het mbo- en hbo-onderwijs.”

We kijken uit naar een verder samenwerking want het mes snijdt aan twee kanten!

Care Academy Veluwe

Middag vol inspiratie

Het was een inspirerende middag, gisteren bij Care Academy Veluwe met veel enthousiaste reacties en geïnteresseerde partijen vanuit zorg en onderwijs. De Care Academy presenteerde de resultaten van afgelopen jaar en zette de visie uiteen. “Met respect voor elkaars belangen, die soms tegengesteld waren, zijn we er in geslaagd écht iets neer te zetten”, aldus projectleider Elise Nieuwhof van ’s Heeren Loo.

Na een plenair gedeelte gingen de deelnemers aan de inspiratiemiddag met elkaar in gesprek rond verschillende thema’s waarbij het praktijkgestuurd leren centraal stond. Ook de inleefsessies trokken veel deelnemers.

Care Academy Veluwe

Koploper in het Zorgpact

Care Academy Veluwe is officieel een van de koplopers geworden in het Zorgpact. Een prachtige bevestiging dat deze samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen met de goede dingen bezig is en mensen écht de praktijk het vak leert.

Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden…

Om het onderwijs beter af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg, namen bewindspersonen van VWS en de minister van OCW het initiatief voor het zogeheten Zorgpact. “Alleen samen zijn we in staat om de zorg echt toekomstbestendig te houden,” aldus Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke Zorgpact.

Nieuwe zorg

Echte verandering wordt niet van bovenaf opgelegd, maar groeit van onderop. Dat geldt zeker voor de veranderingen in de zorg. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er gaat voorspelbaar veel veranderen de komende jaren. Zo veel, dat we wel kunnen spreken over nieuwe zorg. Die nieuwe zorg doet recht aan mensen en zet niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de burger centraal. Zorgpact wil hierin een actieve rol spelen. Care Academy Veluwe is een van de koplopers in de Kopgroep van 100 van het Zorgpact.

Op 2 december vindt een landelijke werkdag van het Zorgpact plaats.

Meer weten?

 

Care Academy Veluwe

Uitnodiging 30 november 2015

Echte eigen-regie gerichte opleidingen en cursussen voor medewerkers en leerlingen, gezamenlijk ontwikkeld door zorg- en welzijnsorganisaties én het onderwijs. Dát was de droom toen een tiental organisaties startte met Care Academy Veluwe (CAV). De samenwerkingspartners van de CAV bundelden hun krachten om deze droom waar te maken.

Op maandag 30 november nodigen we u met trots uit om de resultaten met ons te delen. De Care Academy Veluwe presenteert u graag de resultaten van de innovatieve projectactiviteiten en het opleidingsprogramma, die dit jaar zijn gerealiseerd. De middagbijeenkomst staat geheel in het teken van kennis delen, inspireren en verbinden.

We hopen van harte u deze middag te inspireren om ook aan te sluiten bij dit bruisende platform, waar het gaat om de essentie: participatie en zorg door en voor de kwetsbare mens.

Datum, tijd & locatie

Op maandag 30 november bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom in het Theehuis van ’s Heeren Loo locatie Ermelo, Slangenkamp 2-4 in Ermelo. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Aanmelden en meer informatie

Klik hier om aan te melden!

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 20 november 2015.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@careacademyveluwe.nl.

Care Academy Veluwe

Burgemeester te gast bij Care Academy Veluwe

Wat een mooie samenwerking in de regio Noord-Veluwe, tussen diverse betrokken organisaties, voor de Care Academy Veluwe! Vandaag was burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek te gast. Meer weten over dit unieke samenwerkingsverband om praktijkgericht leren in de zorg te organiseren? Bekijk dan deze website of volg ons via Twitter, Facebook en LinkedIn!